23.4.2018

Donation till Yrkeshögskolan Novia från Svenska Folkskolans vänner

Tack donation

Svenska Folkskolans vänner donerar 300 000 euro till Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj.

”Vi är mycket glada över donationen och värdesätter högt Svenska Folkskolans vänners stöd till Novia. Vi vill erbjuda ett brett utbildningsutbud på svenska även i framtiden. Donationen ger oss större resurser att utveckla den utbildning som högskolan ger”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

”För SFV är det en hjärtesak att det i framtiden finns starka och konkurrenskraftiga utbildningsenheter på svenska. Novia och Arcada är de största svenskspråkiga yrkeshögskolorna i Finland och vi vill genom donationerna stärka deras möjligheter att fortsättningsvis erbjuda högklassig utbildning”, säger SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd.

”Arcada och Novia är viktiga bildnings- och kulturaktörer i Svenskfinland. Yrkeshögskolorna bidrar med svenskspråkig, kunnig arbetskraft inom de områden de är verksamma”, säger SFV:s kanslichef Johan Aura.

Yrkeshögskolan Novia har verksamhet i alla landskap med betydande svenskspråkig befolkning. Verksamhetspunkterna finns i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Högskolan ger utbildning inom teknik och sjöfart, social- och hälsovård, kultur, företagsekonomi och bioekonomi, turism samt skönhetsbranschen. 

Yrkeshögskolan Novia har inlett medelinsamlingskampanjen ”Stöd framtidens kunnande”. Kampanjen pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. En webbsida har öppnats på adressen www.novia.fi/donera  där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Svenska Folkskolans vänner, SFV:s ordförande Wivan Nygård-Fagerudd

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"