25.4.2018

Donation till Novia från Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond

Tack donation 2

Yrkeshögskolan Novia har fått en donation av Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond i Vasa som har donerat 20 000 euro till högskolan.

"Vi är mycket glada över donationen som riktats till teknikområdet, donationen som hjälper oss att fortsätta utvecklingen av våra teknikutbildningar. Jag vill framföra mitt varmaste tack till Gustaf Svanljungs Stiftelse”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

”Gustaf Svanljungs Stiftelse främjar handel, industri och jordbruk i Österbotten, speciellt i Vasa stad. Novias utbildning i Vasa är viktig för tillgången på kunnig personal inom teknikbranschen. Därför stöder vi gärna högskolan och hoppas att näringslivet också gör det”, säger stiftelsens ordförande Ulf Swanljung.

Novias utbildningar inom teknik i Vasa omfattar ingenjörsutbildning inom el- och automationsteknik, maskin- och produktionsteknik, byggnads- och samhällsteknik samt produktionsekonomi. På master-nivå erbjuds utbildning inom Automation Technology och teknologobaserat ledarskap. År 2017 avlades 131 ingenjör (YH) examina och 7 ingenjör (högre YH) examina vid enheten i Vasa.

Kampanjen ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. En webbsida har öppnats på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Tilläggsuppgifter fås av
Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Ordförande Ulf Swanljung, tfn 0500 665 485

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"