12.4.2011

De bästa lärdomsproven vid yrkeshögskolorna år 2010 har utsetts

De bästa lärdomsproven år 2010 har utsetts i yrkeshögskolornas riksomfattande lärdomsprovstävling Thesis. I tävlingen belönas 20 lärdomsprov med ett stipendium på 1 000 euro. I tävlingen deltog totalt 185 lärdomsprov.

Syftet med den årliga tävlingen Thesis är att höja kvaliteten på lärdomsproven och stärka lärdomsprovkulturen vid yrkeshögskolorna. Dessutom är syftet att öka kännedomen om examina som avläggs vid yrkeshögskolorna och föra fram examinas särdrag, såsom närheten till arbetslivet.

Vid yrkeshögskolorna avläggs årligen över 20 000 examina, och i alla dessa ingår ett lärdomsprov.

- De arbetslivsorienterade lärdomsproven ger studerandena äkta inlärningsupplevelser och möjlighet att utveckla sina egna kunskaper i samarbete med experter inom arbets- och näringslivet. I lärdomsproven som deltog i tävlingen Thesis 2010 kom kontakten med arbetslivet och närheten till praktiken bra fram, säger ordföranden för ledningsgruppen för projektet Thesis, prorektor Riitta Rissanen från Savonia yrkeshögskola.

I tävlingen finns serier för olika utbildningsbranscher. Utöver lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen deltog även lärdomsprov för högre yrkeshögskoleexamen i alla serier.

- De högre yrkeshögskoleexamina (HYH) är på god väg att etablera sig och profilera sig. Deras betydelse för utvecklingen av kunskaperna hos både individen och arbetsgemenskapen är stor. Lärdomsproven för de högre yrkeshögskoleexamina har en viktig roll i säkerställandet av den arbetslivsnära dynamiken i yrkeshögskolornas hela verksamhet, konstaterar ordföranden för styrelsen för Yrkeshögskolornas rektorsråd ARENE rf, rektor Vesa Saarikoski från Norra Karelens yrkeshögskola.

Thesis-tävlingen har anordnats sedan 1992. Tävlingen anordnas av Yrkeshögskolan i Uleåborgsregionen i samarbete med Yrkeshögskolornas rektorsråd ARENE rf. Undervisnings- och kulturministeriet samt yrkeshögskolorna stödjer projektet genom ett årligt bidrag. Projektets webbplats finns på adressen www.oamk.fi/thesis

LÄRDOMSPROV SOM PRISBELÖNAS


KULTUR

Häkkinen Marika, Helsinki, muotoilija (AMK), Nallenpolku 1. Ateljeerivitalon kunnostussuunnitelma, Lahden ammattikorkeakoulu, ohjaajat Johansson Tom, Keto Maarit ja Rantapuska Elina Mattila Heli, Espoo, kulttuurituottaja (AMK), Kulttuuristen hyvinvointipalvelumallien kehittämisprosessi. Case Kartanokylpylä Kaisankoti, Metropolia ammattikorkeakoulu, ohjaaja Hero Laura-Maija Nyrkkö Saila, Vantaa, artenomi (AMK), Sippolan ruumispaarit ja muita tarinoita viimeiseltä matkalta, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, ohjaaja Carlozzo Diego Yli-Korpela Heini, Joensuu, musiikkipedagogi (AMK), Soiva pelimannin muotokuva: viulupelimanni Juhani Hultin soitto-ohjelmisto, -tyyli ja musiikillinen elämäkerta, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ohjaajat Kurki-Suonio Sanna ja Raijas Reima

NATURBRUK OCH MILJÖ
Siitarinen Kari, Kirjavala, agrologi (AMK), Säilörehun korjuuajan vaikutus sadon määrään ja laatuun, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Kilpeläinen Juha Tarvainen Otto, Joensuu, metsätalousinsinööri (AMK), Mobile Decision Support System for Forest Owners and Forest Professionals, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Talkkari Ari

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN
Karttunen Sari, Kuopio, restonomi (ylempi AMK), Muutosjohtamisen toimintamalli keskitettyyn tuotantojärjestelmään siirryttäessä. Benchmarking -tutkimus ateriatuotannon keskittämisestä, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaaja Keinänen Anja-Riitta Sajaniemi Pietari, Espoo, restonomi (AMK), Tourism as a socially sustainable tool for rural development - Case: Mutianyu village, China, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, ohjaajat Holmberg-Anttila Eva ja Konttinen Annika

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET SAMT HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET
Herlevi Hilkka, Kokkola, sairaanhoitaja (ylempi AMK), Saattohoidon kehittäminen Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa kirurgian vuodeosastolla 10, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaajat Heikka Helena ja Rissanen Lea Malila Minna, Vesikoski, fysioterapeutti (ylempi AMK), Hyvät käytännöt hevos- ja sikatalouden fyysisen työkuormituksen vähentäjänä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ohjaajat Kuukkanen Tiina ja Perkiö-Mäkelä Merja Peltoniemi Mai, Helsinki, sosionomi (AMK), Kokemustutkimus huumeriippuvuudesta, päihdehoidosta ja toipumisesta, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Hyväri Susanna, Näkki Pirjo ja Sainio Eila Strömberg Anniina, Hämeenlinna, bioanalyytikko (AMK), Miten kroonisen myelooisen leukemian nykyhoidot vaikuttavat potilaan immunoglobuliinitasoihin?, Tampereen ammattikorkeakoulu, ohjaaja Mattila-Oksanen Leena Surakka Risto, Joensuu, fysioterapeutti (ylempi AMK), Yhteisöviestinnän kehittäminen ja alueellisten apuvälinepalveluiden viestintäsuunnitelma, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, ohjaaja Moore Erja

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
Björklund Joel, Kronoby, insinööri (AMK), Utveckling av våtrums- och balkongmoduler för trähusproduktion, Yrkeshögskolan Novia, ohjaaja Andersson Allan Mäkelä Riitta, Helsinki, laboratorioanalyytikko (AMK), Keinotekoisten makeutusaineiden määritys ympäristönäytteistä SPE-UPLC-MS/MS-tekniikalla, Metropolia ammattikorkeakoulu, ohjaajat Huhtala Sami, Perkola Noora ja Ruismäki Mia Savolainen Ville, Jyväskylä, insinööri (AMK), Lämpötilan vaikutus pinnoiteporakoneen tarkkuuteen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ohjaaja Kivistö Hannu

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH
ADMINISTRATIVA OMRÅDET SAMT NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

Alatalo Sari, Oulu, tradenomi, Luomukuluttajan muotokuva. Keinoja helpottaa luomukuluttamista, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, ohjaaja Marin Anna Palokangas Lauri, Vihti, tradenomi, Measuring the Willingness To Purchase using methods of neuromarketing, Laurea-ammattikorkeakoulu, ohjaaja Suomala Jyrki Ruotsalainen Riikka, Kallislahti, tradenomi (ylempi AMK), Koulutusprosessin laadun sisäisen auditoinnin mallin kehittäminen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolle, Mikkelin ammattikorkeakoulu, ohjaaja Keto Ulla Tuovinen Tomi, Kuopio, tradenomi, Self-leadership among Savonia UAS students, Savonia-ammattikorkeakoulu, ohjaajat Juutilainen Anneli ja Likitalo Heikki

Ytterligare information:

Ordföranden för Thesis-ledningsgruppen, prorektor Riitta Rissanen, Savonia yrkeshögskola, tfn 044 785 5004 eller riitta.rissanen@savonia.fi, Thesis-kontaktperson, utbildningsplanerare Kaarina Närhi, Uleåborgsregionens yrkeshögskola, tfn 010 272 2880 eller kaarina.narhi@oamk.fi

 

Gå till "Pressmeddelanden"