12.2.2013

Bättre parker inspiration för alla - seminarier i Raseborg

Parker i staden främjar människornas välmående, erbjuder plats för möten och ökar mångfalden i stadsmiljön. Intressanta parker skapar identitet, lockar besökare till staden och höjer närliggande fastigheters värde. Vad kan vi göra för att utveckla våra grönområden? Hur och varför ökar det gröna vårt välmående?

Yrkeshögskolan Novia arrangerar i Raseborg under våren 2013 en serie publika föreläsningar där inbjudna specialister belyser olika aspekter kring parkens värden, vård och dragningskraft. Föredragen börjar med historiska aspekter, fortsätter med fakta om trädvård och söker inspiration och utvecklingsidéer. Serien avslutas med ett halvdagsseminarium den 10 april om hälsofrämjande miljöer och naturen som hälsokälla.

Publiken är välkommen till alla föreläsningar, som är avgiftsfria. Seminarieserien påbörjas 25.2 kl. 16.00 med FM, forskare Julia Donners föredrag ”Värden förknippade med parkvården – Riktlinjer för gamla parkmiljöer.”

Hela programmet finns på miljomassan.novia.fi. Parkseminarierna utgör en del seminariedagarna Miljö & Bygg i Raseborg som ordnas av Yrkeshögskolan Novia.

Ytterligare information fås av

Elina Regårdh, Lektor, landskapsplanering
mobil 044 449 8280, elina.regardh@novia.fi

Alexandra Stoor, Enhetsassistent
mobil 044 449 8101, alexandra.stoor@novia.fi

Gå till "Pressmeddelanden"