8.3.2017

Åbohögskolornas samarbete inom teknik breddas och effektiveras

Aurajokisuu Telakkaranta pressmeddelande 2

De i Åbo verksamma högskolorna Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia har tillsammans med Turku Science Park Oy undertecknat ett intentionsavtal som siktar på att stärka det regionala utbildningsklustret inom tekniska utbildningar.

Avtalet kompletterar det vidsträckta Turku Future Technologies-samarbetet, som inleddes 2016. Hittills har Turku Future Technologies handlat om forsknings- och utvecklingsverksamhet, nu tillförs också utbildningsdimensionen.

Den centrala utmaningen för högskolesamarbetet är ett otillräckligt utbud av högre utbildning inom det tekniska utbildningsområdet i Åbo och Egentliga Finland, dels i förhållande till den starka ställning som regionens teknologiindustri har, dels i jämförelse med såväl andra stora stadsregioner som övriga landskap.

Tanken med det stärkta samarbetet är att på bred front effektivera kunskaps- och utbildningsutvecklingen i Åbo, i samarbete med övriga Finland och utländska högskolor. Detta för att möta näringslivets behov och för att garantera regionens konkurrenskraft. Samarbetets särskilda tyngdpunkt ligger i att tillgodose den i Åbo och Egentliga Finland kraftigt växande teknologiindustrins behov av branschövergripande kunnande.

Genom samarbetet kan man i Åboregionen och Egentliga Finland förverkliga och styra till exempel befintliga och kommande magisterprogram, samt andra utbildningar och projekt som är gemensamma för högskolorna. Utöver detta kan man utveckla, förverkliga och styra infrastrukturer som förutsätts för utbildnings- och forskningsverksamhet.

Åbohögskolornas nya samarbete kan tillämpas när man jobbar fram lösningar till exempel för företaget Rolls Royces rekryterings- och utbildningsutmaningar. Rolls Royce har idag offentliggjort att företaget tänker göra en betydande investering i Åbo. Som en del av att starta upp den nya verksamhetsmodellen, har högskolorna beredskap att omedelbart börja utveckla branschövergripande och långsiktigt samarbete, på bred bas med regionens företag.

"Åboregionen har ett starkt och växande behov av högskoleutbildning inom det tekniska området. Åbo yrkeshögskolas breda ingenjörsutbildning ger utmärkta möjligheter att bredda regionens teknikutbildning. Utöver Åbo Akademis och Åbo universitets starka utbildningar inom kemiteknik, informationsteknologi och bioteknik, är det alldeles nödvändigt att bredda diplomingenjörsutbildningen särskilt med maskinteknik och materialteknik, för att på sikt utveckla kunskapskapitalet i Åbo och Egentliga Finland", säger Kalervo Väänänen, rektor vid Åbo universitet.

Aurajokisuu Telakkaranta pressmeddelande 3

För mera information:

Rektor Örjan Andersson, Yrkeshögskolan Novia, tel. 050 527 2286
Rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi, tel. 0400 630 801
Rektor Vesa Taatila, Åbo yrkeshögskola, tel. 050 598 5761
Rektor Kalervo Väänänen, Åbo universitet, tel. 040 701 1303
Verkställande direktör Niko Kyynäräinen, Turku Science Park Oy, tel. 050 559 0538

Gå till "Pressmeddelanden"