Styrelsen Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Nedan kan du ladda ner våra pressbilder.

Pressbilder styrelse

Johan Aura
Johan Aura
Kaj-Gustaf Bergh
Lasse Svens
Lasse Svens
Malin Brännback
Malin Brännback
Timo Kerke
Timo Kerke
Tomas Häyry
Ulla Achrén
Ulla Achrén
Ulrica Karp
Ulrica Karp