Rektor, ledningsgrupp, huvudförtroendeman

Nedan kan du ladda ner våra pressbilder.

Rektor

Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Örjan Andersson, rektor
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor

Ledning

Kjell Heir, förvaltningschef
Kjell Heir, förvaltningschef
Jenny Svartsjö, kommunikationschef
Holger Sved, tf enhetschef
Eva Matintupa, tf enhetschef
Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef
Kajsa Dahlbäck, enhetschef
Wilhelm Fortelius, FoU-chef
Therése Nyström-Saaristo, ekonomichef

Huvudförtroendeman

Tommy Nyman, huvudförtroendeman