Rektor, ledningsgrupp, huvudförtroendeman

Nedan kan du ladda ner våra pressbilder.

Rektor

Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, rektor

Ledning

Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef
Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef
Jennifer Fors, ekonomichef
Jenny Svartsjö, kommunikationschef
Jenny Svartsjö, kommunikationschef
Kjell Heir, förvaltningschef
Kjell Heir, förvaltningschef
Kjell Heir, förvaltningschef
Sören Lillkung, enhetschef
Sören Lillkung, enhetschef
Tony Pellfolk, enhetschef
Tony Pellfolk, enhetschef
Wilhelm Fortelius, prorektor

Huvudförtroendeman

Tommy Nyman, huvudförtroendeman