Rektor, ledningsgrupp, huvudförtroendeman

Nedan kan du ladda ner våra pressbilder.

Rektor

Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Örjan Andersson, rektor
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor

Ledning

Kjell Heir, förvaltningschef
Kjell Heir, förvaltningschef
Kjell Heir, förvaltningschef
Wilhelm Fortelius, FoU-chef
Jenny Svartsjö, kommunikationschef
Jenny Svartsjö, kommunikationschef
Tony Pellfolk, enhetschef
Tony Pellfolk, enhetschef
Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef
Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef
Kajsa Dahlbäck, enhetschef
Therése Nyström-Saaristo

Huvudförtroendeman

Tommy Nyman, huvudförtroendeman