10.10.2011

Yrkeshögskolornas ansvariga lärare i språk- och kommunikation träffades i Vasa

Ansvariga lärare i språk- och kommunikation från 22 yrkeshögskolor deltog i ett tillfälle som ordnades vid Vasa yrkeshögskola 28-29.9. Åsa Fagerudd, lektor i svenska vid Yrkeshögskolan Novia och Sanna-Liisa Koski, lektor i engelska och språklärarkoordination vid Vasa yrkeshögskola informerade om arbetsgruppen för LinguaVaasas verksamhet som är en del av Vasa Högskolekonsortium.

Yrkeshögskolornas ansvariga lärare i språk- och kommunikation träffas två gånger per år för att diskutera aktuella frågor som berör språkundervisning och kommunikation.

Nästa tillfälle kommer att hållas i Helsingfors i februari 2012. HUMAK kommer att stå värd för detta tillfälle.

Gå till "Nyheter"