4.10.2018

Yrkeshögskolan Novia utvecklar unikt samarbete inom infrabranschen

architecture blue build 162557

Projektet Infra-Botnia ska föra samman små- och medelstora företag inom infrabranschen- på båda sidorna om Kvarken. 

Det finns ett problem som ligger och gror inom infrabranscherna i Finland och Sverige: volymerna som efterfrågas i dag är ofta av den storleksklassen att endast riktigt stora, inte sällan globala, företag kan vara med och konkurrera i budgivningen om offerter. De små och medelstora företagen hamnar utanför.

Idag saknas forum och nätverk där små och medelstora företag i Österbotten och Västerbotten kan mötas, men det här ska det bli ändring på nu. I våras startade nämligen projektet Infra-Botnia som koordineras av Yrkeshögskolan Novia.

Projektet ska utveckla ett samarbets- och kompetensnätverk inom infra- och byggbranscherna i de två länderna, och projektets kartläggning i Finland visar på ett stort intresse bland våra företag, både för internationalisering och digitalisering inom branschen. Just de här områdena ska projektet fokusera på, och här finns mycket hjälp för våra österbottniska företag att dra nytta av.

Infra-Botnia stäcker sig över tre år och är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Umeå Universitet. Projektet samlar också representanter från näringslivet i Öster- och Västerbotten, och förenar förbundsorganisationerna Infra r.f. och Sveriges byggindustrier i ett nytt samarbete. Projektet har en budget om drygt en miljon euro och finansieras av Interreg Botnia Atlantica, Österbottens Förbund, Region Västerbotten, Infra r.f. och Vasek.

Vill du veta mera?
Kontakta projektledare Petra Ylitalo, Yrkeshögskolan Novia, tfn 046 921 5382

Gå till "Nyheter"