19.9.2018

Yrkeshögskolan Novia startar stort projekt för att skapa ett kompetenscenter för ishantering

pexels photo 351448

På nordliga breddgrader är snö och is en realitet som orsakar problem för industrin. Projektet ”Nordic Icing Center of Expertise” (NOice) ska råda bot på detta. 

Inom många områden finns redan metoder för hur man kan hantera problem relaterade till atmosfärisk nedisning, men ofta är det här kunskap som stannar inom organisationen.Det här vill projektet ”Nordic Icing Center of Expertise” (NOice) råda bot på genom att distribuera och förbättra kunskapen om hur man kan hantera nedisning.

Syftet med NOice är att skapa ett långsiktigt kompetenscenter där alla industrier, exempelvis transport- turism-, eldistribution- och flygbolagsbranscherna, som upplever problem med isbildning kan samlas och dra nytta av varandras kunskap då det gäller hantering av is. Det här industriella nätverket kommer att bidra till att systematisera fungerande metoder, och lösa problem som många bolag i dag tampas med.

Samtidigt som Yrkeshögskolan Novia arbetar med att sammanställa kunskapsbanken, driver projektets andra parter forskning som hänför sig till bland annat prognostisering och utveckling av nya mätmetoder.

NOice kommer alltså att ha en stor, positiv inverkan på vår region genom att det sammanställer och utvecklar ny forskning. Konkreta resultat av projektet kan exempelvis vara minskade problem med infrastrukturen och reducerade driftskostnader.

NOice startades i början av september i år och finansieras av Botnia Atlantica. Projektområdet omfattar Finland, Sverige och Norge. Det är Yrkeshögskolan Novia som koordinerar projektet, och samarbetspartner är Vaasan yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Umeå Universitet och Luleå tekniska universitet.
Projektet har en budget om 1,9 miljoner euro och sträcker sig över tre år.

Vill du veta mera?
Kontakta projektledare Kendall Rutledge på Yrkeshögskolan Novia, tel: 044 780 5724 (på engelska).

Gå till "Nyheter"