10.11.2011

Yrkeshögskolan Novia har dimitterat 30.9-28.10.2011

Observera att postfixet (YH) och (högre YH) i examenstiteln hör till och uttrycker att det är fråga om en högskoleexamen (F352/2003).

Utbildningsområde: Teknik och kommunikation (Tekniikan ja liikenteen ala)

Examen: Ingenjör (YH) (Insinööri (AMK))

Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik (Kone- ja tuotantotekniikka), Vasa
Lönngren Jonas, Kimitoön

Utbildningsprogrammet för elektroteknik (Sähkötekniikka), Vasa
Sjöblom Joel, Nykarleby

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik (Rakennustekniikka), Raseborg
Aalto Matias, Lovisa
Bruce Robert, Lovisa

Utbildningsprogrammet för sjöfart (Merenkulku), Åbo
Examen: Sjökapten (YH) (Merikapteeni (AMK))
Bergman Kim, Åbo
Oksanen Johan, Borgå

Utbildningsområde: Social-, hälso- och idrottsområdet (Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala)

Utbildningsprogrammet för vård (Hoitotyö), Åbo
Examen: Sjukskötare (YH) (Sairaanhoitaja (AMK))
Grönroos Alexander, Åbo
Examen: Hälsovårdare (YH) (Terveydenhoitaja (AMK)),
Ahlskog Josefin, Nykarleby
Mannfolk Anna, Åbo

Utbildningsprogrammet för radiografi och strålbehandling (Radiografia ja sädehoito), Vasa
Examen: Röntgenskötare (YH) (Röntgenhoitaja (AMK))
Tran Lieu, Jakobstad

Utbildningsprogrammet för det sociala området (Sosiaaliala), Åbo
Examen: Socionom (YH) (Sosionomi (AMK))
Meller Kim, Helsingfors

 

Utbildningsområde: Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala)

 

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi (Liiketalous), Raseborg
Examen: Tradenom (Tradenomi)
Granström Karolina, Raseborg

Utbildningsområde: Det humanistiska och pedagogiska området (Humanistinen ja kasvatusala)

Utbildningsprogrammet för medborgaraktivitet och ungdomsarbete (Kansalaistoiminta ja nuorisotyö), Åbo
Examen: Samhällspedagog (YH) (Yhteisöpedagogi (AMK))
Kankaristo Tytti, S:t Karins

 

Gå till "Nyheter"