8.4.2020

Yrkeshögskolan Novia får ny lektor i bildkonst Marika Holm

marika holm

Konstmagister Marika Holm är utsedd till lektor i bildkonst (70 %) från hösten 2020 vid Novias Campus Allegro i Jakobstad. Marika är utbildad vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors och har verkat i Sverige det senaste decenniet, bl.a. på Södertörns högskola.

Utbildningen bildkonstnär (YH), bildkonst ger färdigheter för att kunna förverkliga konstnärliga uppdrag och projekt. Utbildningen hanterar den fria samtidskonsten med dess olika uttryck. Fokus i undervisningen ligger på det personliga kreativa tänkandet och det konstnärliga skapandet. Det viktigaste och primära för utbildningen är att varje studerande skall kunna få utveckla sitt eget uttryck. Det är den egna idén, tanken, visionen och den individuella etiken som styr och vägleder. Lektorns roll är att fungera som guide och tutor.

"Jag önskar Marika varmt välkommen till institutionen för konst och kultur vid Yrkeshögskolan Novia. Hon har en synnerligen omfattande erfarenhet i bildkonstbranschen och har arbetat som konstnär, pedagog och inom forskningsprojekt. Hennes breda kunnande kommer att gagna oss på Novia inom såväl utbildning, forskning och utställningsverksamhet. Jag tycker det ska bli spännande att se hur bildkonsten på Novia utvecklas i Marika Holms och lektor Robert Backs händer”, säger prefekt Kajsa Dahlbäck.

"Jag är mycket glad för förtroendet att bli vald till lektor vid bildkonstutbildningen vid Novia. Det värmer att komma tillbaka till Österbotten efter 20 år och speciellt som den första kvinnliga lektorn i bildkonstens praktik och teori”, säger Marika Holm.

”Jag ser utbildningen som en god grund i den humanistiska kunskapstraditionen, där vi har den skapande människan i fokus. Att studerande hittar sin egen väg inom det estetiska utförande, demokratifrågor via estetiska läroprocesser, individen i samhället och dennas relation till världen är viktiga frågor för mig. Jag ser konsten som ett ständigt samtal med sig själv och sin samtid", fortsätter Holm.

Holm inleder sitt arbete 1.8.2020.

Tilläggsuppgifter, vänligen ta kontakt med
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Kajsa Dahlbäck, mobil 050 568 5219
Marika Holm, mobil +46 70 360 9745

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Nyheter"