6.9.2018

Vasa Campus Festival en aldrig tidigare skådad gemensam ansträngning

rektorer

Det nya läsåret började med en aldrig tidigare skådad festival när Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia och Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK organiserade en gemensam festival för studerande och personal vid de tre högskolorna.
IMG 0353

Festivalerna välkomnades inte bara av studerande och personal från högskolorna, utan också av alla stadsbor. venemanget var unikt, eftersom en liknande händelse inte tidigare organiserats i Finland. Enligt promotor Tommi Mäki besöktes festivalen av ca 4 000 personer. 

Vi ville att stadsborna skall komma och bekanta sig till vårt campusområde, Finlands vackrasteh ögskolecampus.  Bakgrunden till festivalen är de tre högskolornas viktiga samarbete via bland annat Tritonioa, Technobothnia, gemensamma restauranger, städtjänster, fritidsaktiviteter.De tre rektorerna Örjan Andersson, Jari Kuusisto, Tauno Kekäle samt Vasa stads representant Christina Knookala välkomnade de studerande till  Vasa. Högskolorna har stor betydelse för staden och de studerande är en del av stadsbilden i Vasa. På Brändö campusområde finns ca 10 000 högskolestuderande och en personalstyrka som består av nästan 1 000 personer.

Under festivalen uppträdde en hel del inhemska toppartister. På scenen finns Mira Luoti, Spekti, Teflon Brothers, Hovimuusikko Ilkka, Dj Mista S samt trio Yön Polte.

 

IMG 7 IMG 8 IMG 9

 

 

Gå till "Nyheter"