18.6.2018

Utan studieplats till hösten? Tilläggsansökan 2-23.7.2018

tillaggsansokan svenska

Följande utbildningar vid Novia på både svenska och engelska deltar i tilläggsansökan 2-23.7.2018. 

Ännu hinner du söka studieplats till hösten i tilläggsansökan!

Campus Vasa

Urvalsprov och eventuellt språkprov till utbildningarna hålls fredag 10.8, start kl. 9.00 anmälan kl. 8.30.

 

Campus Åbo 

Urvalsprov och eventuellt språkprov till utbildningarna hålls fredag 10.8, start kl. 9.00 anmälan kl. 8.30.


Campus Aboa Mare, Åbo
 

 

Campus Raseborg 

 

Campus Allegro, Jakobstad

 

 TIDTABELL

 

  • Ansökningstiden är 2-23.7.2018
  • e-postmeddelande sänds från Novias antagningsservice 24.7 till sökande om att lämna in bilagor och kompletteringar till ansökan senast 31.7 kl. 15.
  • Ingen kallelse till urvalsprov sänds. Till de engelska utbildningarna sänds en kallelse per e-post (Admissions Services). Information om när och var urvalsproven anordnas finns på studieinfo.fi och novia.fi.
  • Urvalsprov anordnas under tiden 6-10.8.
  • Resultatet av antagningen meddelas sökande per e-post 20.8 (antagningsservice).
  • Mottagande av studieplats skall ske senast 31.8 kl. 15.00.


Ansökan görs via adressen www.studieinfo.fi.

opintopolku large sv

 

Gå till "Nyheter"