18.6.2018

Utan studieplats till hösten? Tilläggsansökan 2-23.7.2018

tillaggsansokan svenska

Följande utbildningar vid Novia på både svenska och engelska deltar i tilläggsansökan 2-23.7.2018. Denna lista kompletteras i juni när resultatet från alla urvalsprov är klara.

Ännu hinner du söka studieplats till hösten i tilläggsansökan!

Campus Vasa

Campus Åbo


Campus Raseborg


Campus Allegro Jakobstad

 

 

Tidtabell

  • Ansökningstiden är 2-23.7.2018
  • e-postmeddelande sänds från Novias antagningsservice 24.7 till sökande om att lämna in bilagor och kompletteringar till ansökan senast 31.7 kl. 15.
  • Ingen kallelse till urvalsprov sänds. Till de engelska utbildningarna sänds en kallelse per e-post (Admissions Services). Information om när och var urvalsproven anordnas finns på studieinfo.fi och novia.fi.
  • Urvalsprov anordnas under tiden 6-10.8.
  • Resultatet av antagningen meddelas sökande per e-post 20.8 (antagningsservice).
  • Mottagande av studieplats skall ske senast 31.8 kl. 15.00.


Ansökan görs via adressen www.studieinfo.fi.

opintopolku large sv

 

Gå till "Nyheter"