1.6.2020

Unik scenkonstutbildning fortsätter att utvecklas

ragnarök

Scenkonstutbildningen på svenska i Finland etablerades för 25 år sedan. Under årens lopp har utbildningen fortsatt att utvecklas enligt samhällets och utövarnas behov.

Scenkonstutbildningen som idag finns vid Yrkeshögskolan Novia fick sin början år 1995 inom Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur i Yttermark. Utbildningen var då på andra stadiet och ledde till en examen som amatörteaterledare.

Den som går scenkonstutbildningen idag, blir scenkonstpedagog och studierna bedrivs vid Yrkeshögskolan Novias institution för kultur.

Scenkonstutbildningen har vuxit, bytt ort och ändrat skepnad under sina 25 år, och har gått från en utbildning på andra stadiet, till en yrkeshögskoleutbildning, med fokus på pedagogik, skådespeleri, akrobatik, dramapedagogik, fysisk teater, teaterproduktioner och dramapedagogiska projekt i samhället. Behörigheten inom pedagogik är möjlig tack vare ett samarbete med Åbo Akademi.

Utbildningen är i konstant utveckling, och lyssnar till samhällets behov. Samhällets ökade digitalisering ger också ett större behov av professionella som kan jobba pedagogiskt med mellanmänsklig kommunikation och uttryck.

”Scenkonstpedagoger är motiverade och engagerade att med sitt kunnande göra världen lite bättre”, säger Gabriele Alisch.

Utbildningens alumner har efterlyst en högre högskoleutbildning inom scenkonstpedagogik. Scenkonstpedagogikens ansvarig har hörsammat behovet och utreder vilka möjligheter och vilken profilering en högre YH-utbildning inom scenkonst kunde ha.

 ” Vi vill besvara önskemålet som kommer från fältet och funderar på en skräddarsydd engångsfortbildning för professionella som jobbat heltid inom scenkonsten inom minst två år. Avsikten är inte att konkurrera med Teaterhögskolan, utan att erbjuda en helhet som efterfrågas från fältet”, säger Kajsa Dahlbäck, prefekt vid institutionen för kultur.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, Läroplansansvarig, Gabriele Alisch, tfn 050 372 7361
Yrkeshögskolan Novia, Prefekt Kajsa Dahlbäck, tfn 050 568 5219

 

Fotot är taget i samband med repetitionen av föreställningen Ragnarrök, foto: Daria Gatska. 

Gå till "Nyheter"