1.4.2020

Tidtabell efter ansökan

konceptbild för ansökan med texten "tack"

Tack till dig som ansökte om en studieplats vid Novia!

Förberedelser för urvalsprov är i full gång - alla sökande får mer instruktioner så snart vi vet hur läget blir nationellt.

Tidtabell

  • Resultatet av betygsantagningen meddelas de antagna senast 27.5. 
  • De som inte blir antagna via betyg deltar i nationellt YH-urvalsprov som hålls 1-5.6 (gäller ej konst och kultur som har egna urvalsprov under tiden 25.5-1.6.2020, skild kallelse sänds per e-post).
  • Sökande som antagits som studerande, skall meddela om mottagande av studieplats senast 15.7 kl. 15.00.

Mer information om tidtabellen efter ansökan samt urvalsprov hittar du på sidan sök till YH-studier

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, koordinator för gemensam ansökan Liselott Båsk, tfn (06) 328 5555 (telefontid dagligen kl. 12-13.45) eller antagningsservice@novia.fi

 

Gå till "Nyheter"