4.5.2020

Studentföreningen Filicia ordnar virtuell prepkurs för sökande till ingenjörsutbildning

studerandehalare

Studentföreningen Filicias prepkurs ordnas virtuellt i år. Målgruppen är sökande till ingenjörsutbildningar.

Det exceptionella läge vi befinner oss i kan förorsaka förändringar i kursens arrangemang, därför publiceras alla eventuella uppdateringar på Filicias fb-sida för kursen, läs mera här

Innehåll

I prepkursen ligger fokus på att uppdatera kunskaperna inom matematik och logisk slutledningsförmåga samt att öva på urvalsprov från tidigare år (observera att de såg annorlunda ut än YH-urvalsprovet, som hålls första gången i år).

Tidpunkt

Kursen hålls 23-24.5, kl. 9-16. Den första dagen, 23.5, gås kursens innehåll mer grundligt igenom och den andra dagen, 24.5, gås innehållet snabbare genom och fungerar alltså som en repetition. Deltagaren väljer om den är med en eller två dagar. Kom ihåg att uppge vilken/vilka dagar du deltar i då du anmäler dig.

Anmälan

Anmälan sker på denna länk.
Anmälningen bör göras senast den 10.5.

Pris

En dag kostar 40 euro, och väljer du att delta i båda dagarna är priset 60 euro. Betalningen bör göras senast den 16.5.

  • Kontonummer  FI64 4958 0010 1250 23 ITELFIHH. 
  • Mottagare Studentföreningen Filicia r.f.
  • Meddelande: prepkurs + ditt namn

Mer information

Mera information och de senaste uppdateringara hittar du på Filicias facebook-sida eller fås av filicia@novia.fi

Varmt välkomna på prepkurs!

Gå till "Nyheter"