10.10.2018

Spelet MSP Challenge 2050 kommer till Yrkeshögskolan Novia

container 1612960 340

Spelet ”MSP Challenge 2050” kommer till Finland för första gången. Vi spelar på Yrkehögskolan Novia i Raseborg. 

Tänk om du plötsligt kunde befinna dig i år 2050 och se hur miljön ser ut då. Hur mår exempelvis Nordsjön och Östersjön, och hur har människans aktiviteter påverkat ekosystemen kring kusterna länderna kring haven?

Nästa vecka blir det här möjligt att uppleva då simulationsspelet ”MSP Challenge 2050” kommer till Yrkeshögskolan Novia.
Spelet ”MSP Challenge 2050” utvecklades i Nederländerna, och sedan 2011 har presentationen turnerat runt i Europa. Nu har turen för första gången kommit till Finland och Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

Simulationen baseras på verkliga geo-data och kommer att ta två dagar att genomföra. Spelet låter i den här omgången 20 studerande inom utbildningsprogrammet ”Sustainable Coastal Management” ta ställning till olika framtidsscenarier för våra hav.
Gruppen ska tillsammans fundera ut hur länderna ska koordinera och balansera sina intressen för att göra framtiden för de marina ekosystemen mera hållbar: hurdana beslut behöver vi fatta, hur påverkas ländernas ekonomier av besluten, var kan vi stöta på konflikter och hur kan vi skydda känsliga naturområden? Det här är direkt kopplat till ett EU-direktiv som träder i kraft i mars 2021 och gäller alla medlemsländer, och spelet blir därför mycket verklighetstroget för spelarna.

Till sin hjälp har gruppen multidimensionella simulationer, kartor och olika data. Spelarna får direkt feedback av spelet på hurdana konsekvenser besluten de fattar förväntas ha. Det är fråga om strategi och lagarbete där spelarna får reda på om havet kan räddas, eller om vi kommer att förlora det för alltid.
Speltillfället finansieras av Naturbruk på Yrkeshögskolan Novia.

Pressen är välkommen att följa spelet 16.10 klockan 10-12.30, Yrkeshögskolan Novia på Raseborgsvägen 9, Start up Factory. Meddela gärna på förhand om du kommer!

Mera information: 
Paloma Lucena Moya, föreläsare inom Naturbruk och miljö, tel: 050 305 1167, Paloma.Lucena.Moya@novia.fi (in english)

Mera om spelet:
https://vimeo.com/98148909

Gå till "Nyheter"