29.5.2020

Sök till Öppna YH-leden 1.6-23.8

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia? Är du utan studieplats? Öppna YH- leden 30 studiepoäng (sp) kan ge dig en rivstart – utan att du är inskriven som examensstuderande.  Öppna YH-leden lämpar sig för alla som har för avsikt att bli examensstuderande och vill avlägga en examen, men som inte ansökt om eller fått en studieplats.

Vad är ledstudier?

Du följer en av utbildningen uppgjord läroplan på minst 30 sp och du studerar jämsides med de andra studerande, dagtid på Novia. Genom att delta i Öppna YH-leden och avlägga specificerade kurser har du möjlighet att nå upp till 30 sp. Efter att du studerat ett år har du möjlighet att förlänga tiden med ett år till för att komma upp till 30 sp.

Viktigt! Eventuella utbildningsspecifika kriterier för ledstudierna  framkommer vid respektive ledstudieinfo. I övrigt följer ledstudierna de läroplaner som presenteras på webben vid resp utbildning. Det är viktigt att du har tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.

Öppna YH-leden 2020

Du ansöker till leden under tiden 1.6-23.8!

Nedan lista över  ledstudier som erbjuds inför läsåret 2020-202. Om ingen annan information framgår är studierna dagstudier. Du kan läsa mer om utbildningen genom att klicka på den. 

Öppna YH-leden, bioekonomi, Raseborg

Agrolog (YH) 
Skogsbruksingenjör (YH) 

Öppna YH-leden, företagsekonomi, Vasa

Tradenom (YH) 

Öppna YH-leden, företagsekonomi, Åbo

Tradenom (YH)

Öppna YH-leden, hälsa och välfärd, Vasa 

Barnmorska (YH) 
Bioanalytiker (YH) 
Hälsovårdare (YH) 
Röntgenskötare (YH) 
Sjukskötare (YH) 
Socionom (YH) 

Öppna YH-leden, hälsa och välfärd, Åbo

Hälsovårdare (YH) 
Sjukskötare (YH) 
Socionom (YH) 

Öppna YH-leden, teknik, Raseborg 

Byggmästare (YH) 
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik 

Öppna YH-leden, teknik, Vasa

Ingenjör (YH), Byggnads- och samhällsteknik 
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik 
Ingenjör (YH), Lantmäteriteknik 
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik 
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi 

Nursing OpenPath Online,  Bachelor of Health Care >>

Gå till "Nyheter"