15.5.2018

Sista ansökningsdagen till specialiseringsutbildning inom bioekonomi är 15.8

LF 1

Utbildningen omfattar 30 studiepoäng och pågår läsåret 2018-2019. Undervisningsspråket är svenska, finska och engelska. Målgruppen är personer som jobbar eller siktar på jobb inom bioekonomibranscherna, till exempel som företagare, rådgivnings- eller intressebevakare, lärare, eller som egenföretagare inom bioproduktion och råvaruanskaffning.

Specialiseringsutbildningen ger färdigheter i processerna kring olika bioekonomitjänster och –produkter och en djupare insikt i cirkulär ekonomi och digitaliseringstrender. Studerande lär sig leda innovationsprocesser och att ta bioekonomins samhälleliga, ekologiska, kulturella och sociala effekter i beaktande. Utbildningen ger också färdigheter i hållbarhetsaspekter och lagstiftningen kring biomassaproduktion.

Sökande bör ha en lämplig lant- eller skogsbruksutbildning, en utbildning inom naturresurs- eller naturvetenskapligt område alternativt en teknik eller annan för bioekonomiområdet lämpad yrkeshögskole- eller universitetsexamen.

Studierna planeras individuellt enligt studerandes yrkesprofil, intressen och behov, och närstudiedagarna varierar beroende på valda kurser. Kurserna ordnas i Tavastehus (HAMK), Helsingfors (Helsingfors universitet, Campus Vik) och vid Novias campus i Raseborg.

Utbildningen är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia Campus Raseborg, HAMK och Helsingfors universitet. 

Läs mera om utbildningen här > 

Mer information fås av
Utbildningsansvarig Niklas Andersson
niklas.andersson@novia.fi
tfn 050 559 7156Gå till "Nyheter"