4.10.2018

Seminarium | Hur bemöta unga, få dem att känna framtidstro och se sina möjligheter?

logo white

Svaren på frågan dryftas i samband med den sjunde konferensen inom mångprofessionell social- och hälsovård vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Ungas hälsa och välmående presenteras och diskuteras vid föreläsningar och sessioner med fokus på följande:

  • Myter om ungdomar – men hurudan är verkligheten
  • Uppsökande ungdomsarbete
  • Framtidsvägledning
  • Vikten av att ta vara på ungas förmågor i välfärdstjänsterna
  • Behovet av ökad förståelse för hbtiqa-ungdomar
  • Medling i brott och tvister med unga
  • Droger och samarbete med polisen
  • Elev- och studerandevårdens riktlinjer vid sexuella trakasserier
  • Beredskap att möta barn och unga i krissituationer

De aktuella temaområdena presenteras ur så väl forskningens som arbetslivets perspektiv. Konferensen avslutas med en plenarföreläsning av forskare Matilda Wrede-Jäntti som lyfter upp vad som är aktuellt inom ungdomsforskningen idag, samt frågar sig vad som behöver göras för att främja de ungas hälsa och välmående inför framtiden.

”Konferensen erbjuder fortbildning och diskussion där medarbetare, studerande och lärare inom social- och hälsovård möts. I samband med konferensen ordnas också en mässa med olika utställare som representerar organisationer, myndigheter, föreningar och företagare”, berättar Novias lektor Johanna Wikgren-Roelofs.

Konferensen hålls vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, onsdag 10.10 kl. 9-16.

Konferensens program och föreläsare finns här https://www.novia.fi/mangprofessionell-social-och-halsovard-v-/program-2018/

Ytterligare information fås av
Lektor Johanna Wikgren-Roelofs vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo, johanna.wikgren-roelofs@novia.fi , tfn 044 762 3377.

Gå till "Nyheter"