6.9.2011

Rebers deltar i utställningen Art Fair Suomi 2011- Finlands mångsidigaste försäljningsutställning av

Lars Rebers, programansvarig för utbildningsprogrammet mediakultur deltar i utställningen Art Fair Suomi 2011- Finlands mångsidigaste försäljningsutställning av nutidskonst

Utställningen erbjuder en spännande helhet av nya former inom nutidskonsten i hela sin mångfald, från performans till teckningar och från fotokonst till videoinstallationer. Under en dryg vecka visas 600 verk av 200 konstnärer. I utställningen deltar även tidigare fotostuderande Heidi Lunabba, Nina-Maria Oförsagd och Kenneth Bamberg.

Utställningen hålls på Kabelfabriken, Puristamo & Valssaamo, Tallbergsgatan 1 C i Helsingfors och är öppen för allmänheten 10-18.9.2011.

Läs mer om utställningen här

För mera information, kontakta Lars Rebers, tfn 050 538 6906 eller lars.rebers@novia.fi

Gå till "Nyheter"