15.6.2020

Om studiestarten i höst

bild på dörr

Vid Yrkeshögskolan Nova planerar vi att övergå till mera normalläge och vi öppnar våra campus genast från början av hösten, så gott det går, och naturligtvis med iakttagande av försiktighet och aktuella säkerhetsdirektiv. Vi planerar hösten enligt följande:

  • Nya studerande inleder sina studier på campus i slutet av augusti. Mer info för nya studerande hittas på denna sida
  • För äldre studerande planeras att en del av undervisningen ordnas på campus och en del på distans. Utbildningsledaren eller prefekten informerar hur studierna ordnas inom din utbildning.
  • Undervisning som kräver specialutrymmen eller -utrustning förverkligas på campus.

Om läget ändras informerar vi om det i augusti.

 

Gå till "Nyheter"