2.1.2019

Nytt projekt ska utveckla möjligheterna kring jakt av vitsvanshjort

walk 2670512 340

Yrkeshögskolan Novia startar projektet ”Välmående av vilt” som ska utveckla nya verksamhetsmodeller för jakt av vitsvanshjort och göra processen att få ut viltkött på marknaden lättare.

Enligt de prognoser som finns kommer vitsvanshjorten att fortsätta att breda ut sig över landet och alltså öka i täthet. Redan i dag kräver avskjutningen av alla licenser på vitsvanshjort stora insatser av jaktlag och –föreningar, och den prognostiserade ökningen av stammen på vitsvanshjort kräver därför nya verksamhetsmodeller. Projektet ”Hyvinvointia riistasta - Välmående av vilt” ska ta tag i just det här.

Genom att öppna upp jakten för jaktturism finns möjligheter att öka avskjutningen och samtidigt öka tillgången på viltkött på marknaden. Projektet ska därför parallellt jobba med att dels hitta fungerande verksamhetsmodeller för jaktföreningar- och jaktlag, och dels för försäljningen av okontrollerat viltkött till vidareförädlare, konsumenter och restauranger.
Projektet kommer även att ta fram informationspaket kring viltbruk, och hur ett hållbart viltbruk kan ge möjligheter för åretruntverksamhet för aktörer som är verksamma på landsbygden.

Finansieringen på drygt 400 000 euro kommer från EU och genom statliga bidrag för utveckling av landsbygden.
Yrkeshögskolan Novia leder projektet. Samarbetspartner är Svenska Handelshögskolan Hanken i Helsingfors, Brahea center vid Åbo Universitet och Finlands Viltcentral.

Projektet är tvåspråkigt och genomförs i Egentliga Finland, Nyland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Satakunda. Projekttiden är 1 januari 2019 till 31 juli 2021.

Mera information:
Marianne Fred, forskningsledare inom bioekonomi, tfn: +358444498409

https://www.novia.fi/valmaendeavvilt/sv/

Lippu ja lause ruotsi

 

 

 

Bild: Pixabay. 

Gå till "Nyheter"