11.8.2011

Nya enhetschefer i Vasa

Enheten i Vasa Seriegatan

Pol.mag. Åsa Nyberg-Sundqvist har utnämnts till enhetschef för enheten i Vasa Seriegatan som har verksamhet inom social och hälsoområdet vid Novia. Nyberg-Sundqvist har tidigare arbetat vid Centret för livslångtlärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia som fortbildningsplanerare inom hälso- och sjukvård. Nyberg-Sundqvist har bakom sig en karriär från Pedersöre kommun som chef för äldreomsorg och från Oravais kommun som socialdirektör och äldreomsorgsledare. Nyberg-Sundqvist inledde sitt arbete som enhetschef 1.8.2011.

 

 

Enheten i Vasa Wolffskavägen

Teknologie doktor Jonas Waller har utnämnts till tillförordnad enhetschef för enheten i Vasa Wolffskavägen som har verksamhet inom området teknik. Waller har tidigare arbetat bland annat som överlärare och avdelningschef vid avdelningen elektro- och informationsteknik vid Yrkeshögskolan Novia.

 

Gå till "Nyheter"