8.3.2017

Ny specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med yrkeshögskolorna Diakonia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu och Vaasan ammattikorkeakoulu en specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete under läsåret 2017-2018.

Utbildningens primära målgrupp är personer med examen socionom (YH), eller motsvarande, som arbetar inom barnskyddet eller inom elevvården.

Till utbildningen på 30 sp kan man ansöka under tiden 3.4-12.5, länk till ansökan publiceras senare. Utbildningen inleds 31.8 och pågår under två terminer. Novia erbjuder 20 studieplatser i ansökningsperioden 3.4-12.5.

Efter avslutad utbildning ges ett intyg över avlagda studier.

Läs mer om specialiseringsutbildningen här.

Gå till "Nyheter"