17.8.2018

Ny ekonomichef vid Yrkeshögskolan Novia

t

Ekonomie magister Therése Nyström-Saaristo inleder sitt arbete som ekonomichef 17.8.2018.

Nyström-Saaristo rapporterar till VD och rektor Örjan Andersson. Till ekonomichefens ansvarsområde hör ledning och utveckling av verksamheten vid ekonomiservice. Som chef för ekonomiservice ansvarar hon också för utvecklingen av ekonomihanteringen inom hela koncernen.

Ekonomichefen blir medlem i yrkeshögskolans ledningsgrupp och kommer att vara stationerad i Vasa.

Therése Nyström-Saaristo har tidigare arbetat som controller vid Wärtsilä Finland Oy.

Tilläggsuppgifter vänligen ta kontakt med:
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Gå till "Nyheter"