2.9.2011

Noviastuderande ville bli kunniga i det svenska och finska språket vid Vasa sommaruniversitet

Vasa sommaruniversitet anordnade i augusti en språkkurs i finska och svenska för Vasas högskolors internationella examensstuderande. Utbildningen var en del av Vasa högskolekonsortiums jubileumsanslagsprojekt som genomförs med bidrag från Vasa stad. Meningen med projektet är att svara på den internationella verksamhetsomgivningens förändringar samt utvecklingen av samhällets kulturella mångfald som skapar nya förväntningar på högskoleinstitut samt på yrkeshögskolor i Vasa.

"Från Yrkeshögskolan Novia deltog åtta studerande från utbildningsprogrammet Nursing, Fantuz Michela, Italien, Richardson Grace, Irland, Wang Ruilan, Kina, Chen Pingying, Kina, Umwiza Marie Claire, Rwanda, från utbildningsprogrammet elektroteknik Xue Xiaguo, Kina och Hong Li, Kina samt från utbildningsprogrammet informationsteknik Guo Ying, Kina. Ytterligare tre var anmälda men de hade inte fått uppehållstillstånd", berättar internationell koordinator Camilla Mitts.

"Tre av dessa har varit utbytesstuderande 2010-2011 och fortsätter nu som examensstuderande vid Novia.
En av dem var utbytesstuderande åren 2009-2010 och sökte sedan in och antogs till UP Nursing och har varit examensstuderande sedan 2010. Fyra andra inledde sina examensstudier nu i höst", fortsätter Mitts.

"Alla studerande från Kina kommer från Yrkeshögskolan Novias partnerskolor i Kina. De som studerar Nursing kommer från Fujian University of Traditional Chinese Medicine och teknikstuderande från Fujian Normal University vilket är mycket glädjande", säger Mitts.

För högskolorna är det ytterst viktigt att både inhemska samt utländska studenter utexamineras som experter på sina områden för att snabbt anställas efter sina studier. Regionens högskolor försöker betjäna sitt område genom att erbjuda en kunnig, språkkunnig och internationell arbetskraft för regionens företag och organisationer. Detta mål stöder de språkkurser som Vasa sommaruniversitet anordnade i augusti, hela 60 studerande från hela världen deltog. Efter kursen fortsätter studerandena med sina kandidat- eller magisterprogram på Hanken, Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet och Åbo Akademi.

Vasa sommaruniversitet utvecklas samtidigt med den internationaliserande verksamhetsomgivningen och vill därför även i fortsättningen erbjuda språkkurser i finska och svenska samt i andra främmande språk för det fria bildningsarbetets studenter, företag och samhälle. Förutom att studera språk lär man sig under kursens gång att känna till den lokala kulturen och det dagliga livet bland finländare. Utöver detta lär man även känna människor från olika omgivningar. För förverkligande av jubileumsanslagsprojektkurserna tillämpas språkbadsmetoder samt innovativa lärometoder, så som till exempel sociala medier. Kursen startade på Facebook där tutorer och lärarare handledde studerande redan innan deras ankomst till Finland. Som lärare för kurserna fungerade Päivi Siljamäki, finska och Susann Bertills, svenska. Som tutorer fungerar Marjo Ketonen, Harri Huusko och Ida Bertills.

Tilläggsuppgifter fås av:

Yrkeshögskolan Novia, Camilla Mitts, 328 5142
Sommaruniversitetets rektor, Sari Tarvonen, tfn 320 0447
Vasa universitets chef för internationella ärenden, Francesca Cucinotta mobil 050 317 7264

Gå till "Nyheter"