29.8.2018

Novias projekt gör stor provtagning på Risöfladan i Vasa

pexels photo 92653

På måndag (3.9) finns en unik möjlighet att vara med och se hur vår mark ser ut på djupet, hur sedimenten utvecklats under tusentals år.

Provtagningen sker på Risöfladan. Yrkeshögskolan Novias forskare Sten Engblom och Eva Högfors-Rönnholm får besök från Linnéuniversitetet i Kalmar och ska tillsammans med ett forskarteam ta prover med långa schakt på ner till två meters djup. I de här kommer man att kunna se våra markskikt, allt från tusentals år gammal havsbotten och svartlera, till hur en sur sulfatjord ser ut i verkligheten.
Proverna som tas kommer att ge svar på hurdan effekt de behandlingar som utförts via dräneringssystemet har gett, och förhoppningsvis får vi ny kunskap både inom geokemins och mikrobiologins områden.

Engblom är forskare inom projektet PRECIKEM II, som finansieras av den europeiska jordbruksfonden via NTM-centralen, medan Högfors-Rönnholm är verksam i ett projekt fokuserat på sulfatjordarnas mikrobiologi och finansierat av Maj och Tor Nesslings stiftelse. Målet med projekten är att utveckla metoder för att minska de sura sulfatjordarnas negativa effekt på vattendrag och kustnära vatten.

Det är Yrkeshögskolan Novia som koordinerar projekten. Övriga samarbetspartner är Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten samt Linnéuniversitetet i Kalmar. Det dräneringstekniska arbetet på Risöfladan sker i samarbete med ProAgria/Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.


Mera info:
Sten Engblom: +358503402732 (sten.engblom@novia.fi)
Eva Högfors-Rönnholm: +358447805737 (eva.hogfors-ronnholm@novia.fi)

Gå till "Nyheter"