24.8.2018

Novias forskare tar hem nyheter inom cirkulär ekonomi från kontinenten till Finland

images

Novias projekt CE Wood ger sig av till norra Nederländerna och Danmark, 10-14 september, för att lära sig mera om idéer man förverkligat utomlands. 

Med sig hem kommer ”Circular Economy- A Game Changer for the Wood Building Industry”, eller CE Wood, att ha kunskap exempelvis från välkända Energy Barn i Groeningen, och från staden Assen som har över 100 hus som är byggda helt enligt principerna för cirkulär ekonomi. Det finns även möjlighet för utomstående att delta i studieresan.

Trenden cirkulär ekonomi betyder i praktiken, väldigt förenklat, att materiel återanvänds och att man på så sätt skapar mera hållbara byggnader. Genom att ta tillvara exempelvis tegel, trä, stål och betong då man bygger nytt eller bygger om, kan vi minska miljöbelastningen och samtidigt spara pengar.I Österbotten ser vi trenden till exempel i den planerade Travdalen i Vasa. Utomlands, i exempelvis Nederländerna, har byggbranschen kommit långt inom cirkulär ekonomi.

Målet med CE Wood projektet är att stödja regionens små och medelstora företag att övervinna vanliga hinder i deras övergång till en mera cirkulär ekonomi. 

Projektet koordineras av Yrkeshögskolan Novia och finansieras av Interreg - Botnia Atlantica och Österbottens förbund. Samarbetspartner är Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Tammerfors tekniska universitet och Umeå Universitet.
Projektet pågår till slutet av 2020 och har en budget om drygt 1,3 miljoner euro.

Vill du veta mera?
Kontakta projektledare Annika Glader +358505759404, Annika.Glader@novia.fi

Se även:
https://www.novia.fi/cewood/
https://novia.fi/forskning/alla-projekt-pa-novia/hallbar-energiteknik/circular-economy-a-game-changer-for-the-wood-building-industry
https://www.botnia-atlantica.eu/hyvaksytyt-hankkeet/hankerekisteri/kiertotalous-uusia-mahdollisuuksia-puurakennusteollisuudelle

Gå till "Nyheter"