18.6.2018

Novia blir auditerad av Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU 2-3 oktober 2018

NCU3

Första veckan i oktober 2018 blir det auditeringsbesök vid Yrkeshögskolan Novia som auditeras som första högskola i Finland enligt en ny auditeringsmodell för åren 2018-2024. Auditeringarna utförs av NCU, Nationella centret för utbildningsutvärdering som ersatt tidigare RUH. Modellen för auditeringar 2018-2024 baserar sig på nya europeiska standarden ESG2015 för kvalitetssäkring av högskolor i Europa. Det gamla certifikatet är i kraft ända tills högskolan får resultatet från auditeringen.

I den nya auditeringsmodellen 2018-2024 ingår även ett moment där högskolan själv får välja ett område högskolan önskar få utvärderat inom utvärderingsområdet En lärande högskola. Novia har på denna punkt valt Novias nordiska nätverk och samarbete.

Genomslagskraft i samhället ses som en allt viktigare del av de finländska högskolornas uppgift. En högklassig högskoleutbildning stöder Finlands konkurrenskraft och förutsättningar att hitta lösningar på framtida utmaningar. Högskolorna har viktigt inflytande i samhället och de producerar kompetenta experter för samhällets och arbetslivets behov. Samtidigt skapar högskolornas forskning, konstnärliga verksamhet och utvecklingsverksamhet nya innovationer, vars effekter överskrider de traditionella sektorsgränserna. Detta arbete vill man beakta i allt större omfattning i utvärderingen av högskolorna.

Högskolan väljer ett benchlearning område och en samarbetspartner med vilken benchlearning tillämpas. Samarbetspartnern kan vara en högskola eller en annan samarbetsorganisation. Novia valde Turun AMK eftersom vi fokuserar på Högskolornas roll och genomslag i regionkluster via utbildning och FoU-verksamhet, case sjöfart och teknik i Åboregionen.

För att högskolornas verksamhet ska utvecklas krävs det att högskolorna hela tiden följer upp och utvecklar verksamhetens kvalitet. Auditeringen hjälper högskolorna att nå egna strategiska mål. Samtidigt engageras personal, studerande och intressenterna i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet.

Auditeringshandbok hittas här https://karvi.fi/app/uploads/2015/01/KARVI_0315.pdf

Läs nyheten om auditeringen på NCU:s sida
https://karvi.fi/sv/2018/05/02/den-tredje-omgangen-av-auditeringar-av-hogskolor-har-borjats/

 

ncu logo long sv

 

Tilläggsuppgifter fås av

Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Kvalitetschef, Mats Lindholm tfn 044 762 3760

Gå till "Nyheter"