11.4.2011

Namntävling utlyses för projektet Medibothnia i Vasa

Projektet Medibothnia utvecklar ett campus på Brändö,  Wolffskavägen 27-31 i Vasa som blir inflyttningsklart år 2014-2015.

Konceptet kommer att innehålla:
- svensk- och finskspråkig yrkeshögskoleutbildning inom social- och hälsovård
- enhet för forskning och utveckling
- service av privata aktörer och tredje sektorns organisationer

Målsättningen är att skapa ett närmare samarbete mellan utbildningen, arbetslivet och serviceproducenter för att betjäna människorna i Vasa regionen.

Nu behöver det nya campuset ett namn som fungerar både på svenska och finska och som beskriver dynamiken i konceptet.

För närmare uppgifter se hemsidan www.medibothnia.fi

Pris utlovas för vinnande förslag.

Sänd in ditt bidrag senast 6.5.2011 till karola.lytts@sofuk.fi

Gå till "Nyheter"