20.2.2017

Internationell videorelease med musik av studerande 15.2

Novia music profile är ett pilotprojekt som inleddes i september 2016 och hittills har fyra studerande deltagit i projektet. Studierna inom projektet skiljer sig markant från traditionella musikstudier, bland annat genom att studerande och lärare tillsammans lägger upp mål och milstolpar, med målsättningen att studerandes tekniska och solistiska färdigheter ska utvecklas.

Det unika med projektet är att deltagaren erhåller spetskompetens inom det egna intresseområdet, samtidigt som deltagarens kunskaper växer inom bl.a. branding, motivation och internationalisering.
En annan viktig aspekt är att skapa nya kontakter. Deltagarna har lärt känna inhemska nyckelpersoner inom branschorganisationer, organisationer som sköter bokningar, festivaler och media. Internationellt sett har deltagarna nu också fått kontakter till övriga Skandinavien, Europa, USA och Japan.

15 februari publicerade de tre deltagarna Björn Johansson, Michael Mikander och Mika Paananen en musikvideo (https://www.youtube.com/watch?v=6JCvH4g-glQ) och singel av deras band Nighon. Nighon vill förmedla krigets grymhet och tar alltså ställning mot krig. Singeln går ut nationellt i bland annat Radio Rock och internationellt i olika online-baserade medier. Deltagarna fick ett skivkontrakt med inhemska skivbolaget Inverse records i februari 2017.

Pilotprojektets fjärde deltagare Niklas Ingman bygger sitt varumärke under namnet Lectro. Hans egenkomponerade musik kommer att släppas senare under våren.

Pilotprojektets coacher är Sebastian Widjeskog och Mats Granfors.

Kontaktuppgifter
Projektledare Sebastian Widjeskog, mobil 044 780 5885
Lektor Mats Granfors, mobil 040 7440208

Läs mer om utbildningen i musik här.

nighon

 

 

 

 

 

 

Följ Nighon på Facebook!

Här hittar du Nighons hemsida!

Gå till "Nyheter"