14.4.2011

Information för sökande till Novias utbildningsprogram på svenska

Processen med ansökan fortsätter nu med att ansökningarna kontrolleras och sökande kontaktas vid behov för mera uppgifter. Sökande som har uppmanats lämna kompletterande uppgifter eller kopior på betyg och intyg skall senast 21.4 lämna dessa till ansökningsbyrån.

Ungdomsutbildning
Måndag 9.5 sänds kallelse till urvalsprov ut till alla sökanden som konstaterats behöriga i ansökan. Kallelse till urvalsproven inom social- och hälsoområdet postas dock först 27.5 då det inför dem först skall göras ett urval av sökande eftersom alla behöriga inte kallas. Antalet som blir kallade till dessa urvalsprov är fyra gånger antalet nybörjarplatser. Se närmare uppgifter om urvalsprovsdatum här.

Antagningsbrev sänds från och med 1.7 och antagna skall motta sin studieplats senast 2.8.

Vuxenutbildning
De flesta utbildningsprogram ordnar urvalsprov, medan några antar studerande på basen av examensbetyg. Efter att de sökande konstaterats vara behöriga, får de antingen kallelse till urvalsprov (sänds måndag 16.5) eller så sker antagningen på basen av examensbetyg, arbetserfarenhet och tidigare studier. Om sökanden får kallelse till urvalsprov, sker antagningen på basen av urvalsprov, arbetserfarenhet och tidigare studier. Se närmare uppgifter om urvalsprovsdatum för vuxenutbildning här och högre yh-utbildning här.

Antagningsbrev sänds från och med 20.6 och antagna skall motta sin studieplats senast 2.8.

 

Gå till "Nyheter"