2.10.2019

Hej du som utexaminerades år 2014 från Yrkeshögskolan Novia!

LL 20130523 novia 29

Blev du utexaminerad 2014? Vilken inverkan har dina YH-studier haft på din karriär? Vi hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter i en enkät som genomförs via Undervisnings och kulturministeriet, UKM.

Enkäten kommer till dig inom kort per e-post/SMS och kan besvaras fram till 10.11.2019. 

Svaren på enkäten påverkar Novias totala finansiering! Således är ditt svar är mycket värdefullt för oss!

Tack för din hjälp!

Yrkeshögskolan Novia

mittnovia 01

 

 

Gå till "Nyheter"