2.2.2018

Finlandssvenska instrumentfonden lånar ut instrument

NM DSC1959 260516

Finlandssvenska instrumentfonden utlånar, efter ansökan och provspelning, följande instrument för en treårsperiod

  • 2 st. Violiner (Eero Haahti, 2007)
  • Cello (Postiglione, 1914)
  • Kontrabas (tjeckisk byggare, 1950–1970, femsträngad)
  • Cembalo (Lundmark 2007, tvåmanualig flamländsk modell)

Ansökan skall vara inlämnad senast 28.2.2018 kl.15 till Dan Lönnqvist.
Provspelning ordnas i Jakobstad, Köpmansgatan 10, 9.3 från kl. 14.

Finlandssvenska instrumentfonden grundades år 2006 på initiativ av Svenska Kulturfonden och dåvarande Svenska yrkeshögskolan/Up musik. Instrumentfondens syfte är att tillgodose begåvade, unga finlandssvenska musiker med kvalitetsinstrument i ett avgörande skede av deras musikaliska utveckling.
Även finskspråkiga kan ansöka om att få låna instrumenten. Instrumentfonden förvaltas av Yrkeshögskolan Novia och dess kapital har donerats av Svenska Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner samt Helsingfors, Esbo-Grankulla och Vasa Sparbanksstiftelser.

Ytterligare information

Instrumentfondens ordförande, Dan Lönnqvist, tfn 050 517 0543, dan.lonnqvist@novia.fi

 

Gå till "Nyheter"