19.9.2018

Är du alumn från Yrkeshögskolan Novia?

resizedimage12001200 noviaalumni1 instagram

Då är du välkommen med i vår alumnverksamhet! Här blir du en del av vårt expertnätverk och får tillgång till aktuell information, fortbildning och kompetensutveckling.

Alumnverksamheten ger dig också möjlighet dels att upprätthålla de kontakter du knöt under studietiden, dels att bredda ditt nätverk genom helt nya kontakter. Även utbytesstudenter vid Novia är välkomna att ansluta sig till Novias alumnnätverk.

Genom dina erfarenheter av såväl yrkeshögskolan som yrkeslivet, kan du kan hjälpa oss att utveckla våra utbildningar. Om du så önskar, har du även möjlighet att dela med dig av ditt kunnande till dagens studerande. Vi vill behålla kontakten med dig!

Engagera dig som alumn
Du som är alumn är mycket värdefull för Yrkeshögskolan Novia – alumnerna är våra bästa ambassadörer!
Vill du hjälpa till att utveckla våra utbildningar och ge blivande och nuvarande studerande en inblick i livet efter studierna?

Registerara dig
Du kan gå in och registrera dig här https://alumni.novia.fi/

Gästföreläsare eller besök till företaget där du arbetar? Vill du vara gästföreläsare vid Novia?
Marknadsför samtidigt ditt företag till våra studerande!
Det ger även dig som alumn en möjlighet att reflektera över sin karriär och dela med sig av sina erfarenheter.

Ta emot studiebesök Många utbildningar och studerandeföreningar ordnar studiebesök hos företag, myndigheter och organisationer. Vill du ta emot studerande och visa upp verksamheten på din arbetsplats?

Som medlem i alumnnätverket

• kan du rekrytera studerande via Novias karriärtjänst för företag
• kan du beställa examensarbeten och undersökningar
• får du stöd att arrangera träffar med dina Novia studiekompisar
• kan du behålla kontakten med dina studiekompisar och skapa nya värdefulla arbetslivskontakter
• får du information om evenemang, fortbildningsmöjligheter och forsknings- och utvecklingsprojekt
• kan du ställa upp som expert eller föreläsare på seminarier och kurser
• kan du marknadsföra ditt företag genom att ta emot besök av våra studerandegrupper

Vi ses!

Gå till "Nyheter"