22.5.2018

Antagning på basen av studentexamensbetyg

novia 20160912 053 vari

Yrkeshögskolan Novia antar i år för första gången en del av de sökande enbart på basen av studentexamensbetyget (detta gäller 30 % av nybörjarplatserna). Detta är möjligt till branscherna inom naturbruk/bioekonomi, teknik och företagsekonomi.

De kommande åren kommer direktantagning på basen av betyg att utökas till fler branscher. De sökande som antas på detta sätt behöver inte delta i
urvalsprov till den utbildning de är antagna till. Ett e-postmeddelande sänds till dem som blir antagna. Det går också att kontrollera via webbportalen  i"Min Studieinfo" studieinfo.fi  om man har blivit erbjuden en studieplats.

Här finns information om studiestart till er som mottagit er studieplats vid Yrkeshögskolan Novia!

Varmt välkommen, vi ses i höst!

 

Gå till "Nyheter"