14.4.2020

Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna: frågor och svar

urvalsprov konceptbild

1. Vad har yrkeshögskolorna beslutat om antagningen av studerande våren 2020?

Yrkeshögskolorna väljer studerande genom betygsurval och urvalsprov enligt vad som meddelats tidigare.
YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan ordnas som distansprov på grund av undantagstillståndet. Grunden för beslutet är viljan att inte äventyra hälsan för sökande och personal samt deras närstående.

2. Vad förutsätter provet av den sökande?

Den sökande ska ha en fungerande dator och internetuppkoppling. Provsystemet stöder de nyaste versionerna av följande webbläsare:

  •  Chrome
  • Edge
  • Firefox
  • Internet Explorer 11
  • Safari

Även andra moderna webbläsare kan fungera.

Webbläsaren ska ha JavaScript och cookies i bruk.

Systemet har testats på ett omfattande sätt med följande operativsystem:

  • Windows 10
  • macOS 10.14
  • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Kontrollera uppgifterna före urvalsprovet på webbplatsen ammattikorkeakouluun.fi.

3. Varför flyttas inte urvalsprovet fram till en senare tidpunkt?

Det går inte att förutse när epidemin tar slut, och situationen kan variera i olika delar av landet. Det går därför inte att förutse en annan tidpunkt som urvalsprovet kunde flyttas fram till så att det kunde genomföras på ett säkert sätt.

Att skjuta upp provet skulle ha påverkat tidtabellen för antagningen av studerande och därmed början av höstterminen. Detta skulle ha försvårat anskaffningen av bostad för studerande som börjar studera på annan ort samt eventuellt inverkat på erhållandet av studiestöd i början av hösten.

4. Varför väljer yrkeshögskolorna inte studerande endast utifrån betyg?

Yrkeshögskolorna anser det viktigt att sökande vid sidan av betygsurvalet också har andra vägar att bli antagen till en utbildning som leder till examen.

Yrkeshögskolorna väljer cirka hälften av de studerande genom betygsurval. Enligt ansökningsobjektet fylls 20–80 procent av nybörjarplatserna utifrån betygsurvalet.

Bland de sökande fanns 33 000 personer vars betyg inte kan poängsättas på samma sätt som betyg för studentexamina eller yrkesinriktade grundexamina som avlagts efter 1.8.2015. Till denna grupp hör personer som har en äldre yrkesinriktad grundexamen, examen på institutnivå, yrkesexamen, specialyrkesexamen, examen avlagd utomlands eller slutförd gymnasielärokurs utan studentexamen.

En utvidgning av betygsurvalet skulle inte ha garanterat jämlik behandling av sökandena.

5. Varför fattades beslutet om att ändra urvalsproven först nu? Varför berättade man inte om distansprovet på webben innan den gemensamma ansökan avslutades?

Kunskapen om coronaviruset och epidemin ökar och förändras hela tiden.

Yrkeshögskolorna har förberett ärendet tillsammans med universiteten, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Institutet för hälsa och välfärd har under beredningen gett information om epidemin. Beslutet om provarrangemangen har fattats så snart det har varit möjligt.

6. Är lösningen jämlik och laglig för alla sökande?

Beslutet att genomföra urvalsprovet på distans ger alla sökande möjlighet att söka studieplats. Frågorna om jämlikhet och laglighet granskas mycket noggrant i alla skeden av beslutsfattandet.

7. Vad ska den sökande göra nu?

Ändringarna kräver inga åtgärder av de sökande i detta skede.

De sökande informeras senast 30.4 om tidpunkten för urvalsprovet och förutsättningarna för att delta i det.

Information om ändringarna ges i Studieinfo, på webbplatsen ammattikorkeakouluun.fi och på yrkeshögskolornas egna webbplatser. Dessutom ombeds de sökande följa med den e-postadress de uppgett i Studieinfo.

Gå till "Nyheter"