19.8.2011

Antagna till examensinriktad vuxen- och högre YH-utbildning 2011, tilläggsansökan

Följande personer som har blivit antagna till Yrkeshögskolan Novia har tillåtit att deras namn kan publiceras på våra webbsidor.

Antagna till Yrkeshögskolan Novias examensinriktade vuxenutbildning, tilläggsansökan


Raseborg

Utbildningsprogrammet för automationsteknik och IT, 1 antagen
Ström Joakim, Raseborg

Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik, 1 antagen

Jakobstad

Utbildningsprogrammet för vård, inriktningsalternativet i vårdarbete, 5 antagna
Björk Emelie, Jakobstad
Bystedt Carola, Vörå
Eklund Annina, Pedersöre
Wannäs Anniina, Nykarleby
Österlund Marie-Louise, Vörå

Åbo

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, 3 antagna
Gustafsson Annina, Åbo
Janhonen, Jukka-Pekka, Vasa
Nieminen Ann-Britt, Helsingfors

Utbildningsprogrammet för sjöfart, sjökapten, 1 antagen
Lindblom Ellinor, Kimitoön

 

Antagna till Yrkeshögskolan Novias utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen, tilläggsansökan

 

Åbo

Utbildningsprogrammet för utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, 1 antagen

 

Gå till "Nyheter"