Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp

Rektor Örjan Andersson, tfn (06) 328 5100, mobil 050 527 2286
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa 

Prorektor och FoU-chef Wilhelm Fortelius, tfn (019) 224 8404, mobil 044 799 8404
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Förvaltningschef Kjell Heir, tfn (06) 328 5102, mobil 050 538 3502
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Ekonomichef Jean-Mikael Öhman, tfn (02) 215 4155, mobil 050 434 2866
Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo
jean-mikael.ohman@abo.fi

Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn (06) 328 5140, mobil 050 561 7803
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Enhetschef Tony Pellfolk enheten i Vasa, mobil 044 780 5200
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Enhetschef Eva Sandberg-Kilpi enheten ÅboRaseborg, tfn (019) 224 8251, mobil 044 449 8251
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Enhetschef Sören Lillkung enheten i Jakobstad, mobil 044 780 5800
Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Ledningsgruppens sekreterare: VD-assistent Pia Rönnlund  (Vasa), tfn (06) 328 5101, mobil 050 595 2331
Wolffskavägen 31, 65200 Vasa 
pia.ronnlund@novia.fi

Stationeringsort inom parentes.

Bilder på ledningsgruppen hittas här >