Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Samuel Broman, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Viceordförande Ulrica Karp, viceordförande,  Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Mats Lindfelt, Åbo Akademi
Moira von Wright, Åbo Akademi
Camilla Ribacka, Personalrepresentant
Felix Karlström, Studeranderepresentant

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson
Sekreterare: Förvaltningschef Kjell Heir

Den nya styrelsen tillträdde 12.6.2019. 

Pressbilder styrelse

Kaj-Gustaf Bergh
Mats Lindfelt
Lasse Svens
Lasse Svens
Moira von Wright
Johan Aura
Johan Aura
Ulrica Karp
Ulrica Karp
Camilla Ribacka
Felix Karlström