Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Tomas Häyry, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Ulrica Karp, viceordförande,  Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Malin Brännback, Åbo Akademi
Mats Lindfelt, Åbo Akademi
Timo Kerke, Personalrepresentant
Emil Granberg, Studeranderepresentant

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson
Sekreterare: Förvaltningschef Kjell Heir

Den nya styrelsen tillträdde 7.6.2017. 

Pressbilder styrelse

Kaj-Gustaf Bergh
Mats Lindfelt
Lasse Svens
Lasse Svens
Malin Brännback
Malin Brännback
Johan Aura
Johan Aura
Ulrica Karp
Ulrica Karp
Timo Kerke
Timo Kerke
Tomas Häyry
Emil Granberg