Ledningsgrupp

Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp

Rektor Örjan Andersson (Vasa), mobil 050 527 2286 
orjan.andersson@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Förvaltningschef Kjell Heir (Vasa), mobil 050 538 3502
kjell.heir@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

FoU-chef Wilhelm Fortelius (Raseborg), mobil 044 799 8404
wilhelm.fortelius@novia.fi, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Kommunikationschef Jenny Svartsjö (Vasa), mobil 050 561 7803
jenny.svartsjo@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Ekonomichef Therése Nyström-Saaristo (Vasa), mobil 0400 653 676
therese.nystrom-saaristo@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Enheten Vasa
Enhetschef Tony Pellfolk, mobil 044 780 5200 
tony.pellfolk@novia.fi, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa

Enheten ÅboRaseborg
Enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, mobil 044 449 8251 
eva.sandberg-kilpi@novia.fi, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Enheten Jakobstad
Enhetschef Kajsa Dahlbäck, mobil 050 568 5219
kajsa.dahlback@novia.fi, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Ledningsgruppens sekreterare: VD-assistent Pia Rönnlund (Vasa), mobil 050 595 2331
pia.ronnlund@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Stationeringsort inom parentes.

 

Pressbilder

 

Rektor

Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Örjan Andersson, rektor
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor
Örjan Andersson, Rektor

Ledning

Kjell Heir, förvaltningschef
Kjell Heir, förvaltningschef
Kjell Heir, förvaltningschef
Wilhelm Fortelius, FoU-chef
Jenny Svartsjö, kommunikationschef
Jenny Svartsjö, kommunikationschef
Tony Pellfolk, enhetschef
Tony Pellfolk, enhetschef
Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef
Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef
Kajsa Dahlbäck, enhetschef
Therése Nyström-Saaristo