Ledningsgrupp

Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp

Rektor Örjan Andersson (Vasa), mobil 050 527 2286 
orjan.andersson@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Förvaltningschef Kjell Heir (Vasa), mobil 050 538 3502
kjell.heir@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

FoU-chef Wilhelm Fortelius (Raseborg), mobil 044 799 8404
wilhelm.fortelius@novia.fi, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Kommunikationschef Jenny Svartsjö (Vasa), mobil 050 561 7803
jenny.svartsjo@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Ekonomichef Johan Nordström (Raseborg), mobil 050 303 7201
johan.m.nordstrom@novia.fi, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Enheten Vasa
Enhetschef Tony Pellfolk, mobil 044 780 5200 
tony.pellfolk@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Enheten ÅboRaseborg
Enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, mobil 044 449 8251 
eva.sandberg-kilpi@novia.fi, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Enheten Jakobstad
Enhetschef Sören Lillkung, mobil 044 780 5800
soren.lillkung@novia.fi, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Ledningsgruppens sekreterare: VD-assistent Pia Rönnlund (Vasa), mobil 050 595 2331
pia.ronnlund@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Stationeringsort inom parentes.

Pressbilder

 

Bilder på ledningsgruppen hittas här >