Ledningsgrupp

Rektor Örjan Andersson (Vasa), tfn (06) 328 5100, mobil 050 527 2286 
orjan.andersson@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Förvaltningschef Kjell Heir (Vasa), tfn (06) 328 5102, mobil 050 538 3502
kjell.heir@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

FoU-chef Wilhelm Fortelius (Raseborg), tfn (019) 224 8404, mobil 044 799 8404
wilhelm.fortelius@novia.fi, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Ekonomichef Jean-Mikael Öhman (Åbo), tfn (02) 215 4155, mobil 050 434 2866
jean-mikael.ohman@abo.fi, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo

Kommunikationschef Jenny Svartsjö (Vasa), tfn (06) 328 5140, mobil 050 561 7803
jenny.svartsjo@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Enheten Vasa
Enhetschef Tony Pellfolk, tfn (06) 328 5200, mobile 044 780 5200 
tony.pellfolk@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Enheten ÅboRaseborg
Enhetschef Eva Sandberg-Kilpi tfn (019) 224 8251, mobil 044 449 8251 
eva.sandberg-kilpi@novia.fi, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs

Enheten Jakobstad
Enhetschef Sören Lillkung, mobil 044 780 5800
soren.lillkung@novia.fi, Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Ledningsgruppens sekreterare: VD-assistent Pia Rönnlund (Vasa), tfn (06) 328 5101, mobil 050 595 2331
pia.ronnlund@novia.fi, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa

Stationeringsort inom parentes.