Kvalitetspolicy

Yrkeshögskolan Novias kvalitetspolicy

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum.
  • Vi betonar utveckling och goda resultat.
  • Vi förankrar och levandegör kvalitetsarbetet i högskolans dagliga verksamhet.
  • Vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt högskolans verksamhet och var och en åtar sig att uppfylla krav som ställs.
  • Vi värnar om att ständigt utvecklas i våra uppgifter samt värdesätter varandras kunskap.
  • Vi stöder förverkligandet av högskolans strategier och mål genom ett enhetligt ledningssystem och ständig förbättring av verksamheten.


20 mars 2020


Rektor Örjan Andersson
Yrkeshögskolan Novia