Upphandling

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi / Yrkeshögskolan Novia följer lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) samt högskolans anskaffningsdirektiv.

Högskolans upphandlingar annonseras i den elektroniska kanalen för offentlig upphandling (Hilma). På denna sida hittar du anbudsförfrågningar som är publicerade på HILMA-kanalen under adress www.hankintailmoitukset.fi/sv/