Styrelse för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Moira von Wright, Åbo Akademi
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Fritjof Sahlström, Åbo Akademi
Harriet Ahlnäs, Utbildningsstiftelsen Sydväst, ny
Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Samuel Broman, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Ulrica Karp, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk

Camilla Ribacka
, Personalrepresentant
Wilma Westerlund, Studeranderepresentant, ny

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson
Sekreterare: Förvaltningschef Kjell Heir

Den nya styrelsen tillträdde 7.6.2021.

Pressbilder styrelse

Moira von Wright
Johan Aura
Lasse Svens
Harriet Ahlnäs
Fritiof Sahlström
Samuel Broman
Ulrica Karp
Camilla Ribacka