Styrelse för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Johan Aura, Utbildningsstiftelsen Sydväst
Lasse Svens, Stiftelsen för Åbo Akademi
Samuel Broman, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Viceordförande Ulrica Karp, viceordförande,  Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk
Fritjof Sahlström, Åbo Akademi
Moira von Wright, Åbo Akademi
Camilla Ribacka, Personalrepresentant
Jonas Solvin, Studeranderepresentant

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson
Sekreterare: Förvaltningschef Kjell Heir

Den nya styrelsen tillträdde 15.6.2020.

Pressbilder styrelse

Kaj-Gustaf Bergh
Johan Aura
Lasse Svens
Fritiof Sahlström
Samuel Broman
Ulrica Karp
Moira von Wright
Camilla Ribacka