Ledningsgrupp

Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp

Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286, orjan.andersson@novia.fi, Wolffskavägen 31, Vasa

Prorektor Eva Sandberg-Kilpi, mobil 044 449 8251, eva.sandberg-kilpi@novia.fi, Raseborgsvägen 9, Ekenäs

Förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir, mobil 050 538 3502, kjell.heir@novia.fi, Wolffskavägen 31, Vasa

Ekonomichef Therése Nyström-Saaristo, mobil 0400 653 676, therese.nystrom-saaristo@novia.fi, Wolffskavägen 31, Vasa

Forskningschef Johanna Liinamaa, mobil 050 573 7461, johanna.liinamaa@novia.fi, Wolffskavägen 31, Vasa

Institutionen för teknik och sjöfart 
Prefekt Kristian Blomqvist, mobil 050 561 7869,
 kristian.blomqvist@novia.fi, Wolffskavägen 33, Vasa

Institutionen för hälsa och välfärd 
Prefekt Eva Matintupa, mobil 050 538 6671, eva.matintupa@novia.fi, Wolffskavägen 31, Vasa

Institutionen för företagsekonomi 
Prefekt Camilla Ekman, mobil 040 563 6965, camilla.ekman@novia.fi Henriksgatan 7, Åbo

Institutionen för bioekonomi 
Prefekt Eva Sandberg-Kilpi, mobil 044 449 8251, eva.sandberg-kilpi@novia.fi, Raseborgsvägen 9, Ekenäs

Institutionen för kultur 
Prefekt Håkan Omars, mobil 040 550 8734, hakan.omars@novia.fi,  Köpmansgatan 10, Jakobstad

Ledningsgruppens sekreterare: VD-assistent Pia Rönnlund, mobil 050 595 2331, pia.ronnlund@novia.fi, Wolffskavägen 31, Vasa

Pressbilder

 

Rektor

Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson
Rektor Örjan Andersson

Ledning

Kjell Heir
Eva Matintupa
Eva Sandberg-Kilpi
Therése Nyström-Saaristo
Johanna Liinamaa
Kristian Blomqvist
Camilla Ekman
Håkan Omars